Sběr starého papíru duben 2023  – vyhodnocení

 • Ve dnech 20. a 21. dubna se konal na naší škole pravidelný sběr starého papíru. 
 • Poděkování patří všem, kteří přispěli jakýmkoliv množstvím. 
 • Bylo nasbíráno celkem 6103 kg starého papíru a do sběru se zapojilo 167 žáků naší školy. Oceňujeme Vojtěcha Vlčka ze třídy 5.B za odevzdání 150 kg použitých baterií.  
 • Děkujeme také panu školníku Krontorádovi za skvělou organizaci celé akce, panu učiteli Buchtelovi, Dostálovi a chlapcům devátého ročníku za pomoc, bez jejichž práce bychom nemohli sběr uskutečnit.

Třídy s největším množstvím nasbíraného starého papíru byly tyto: 

 1. 6.A – 806 kg
 2. 6.B – 585 kg 
 3. 5.B – 494 kg

Žáci vítězných tříd a všichni zúčastnění žáci budou odměněni. 

 • Vaše účast na sběru je pro nás důležitá. 
 • Získaný finanční obnos je použit prostřednictvím Sdružení rodičů při ZŠ Miroslav z.s. pro naše žáky – vaše děti. 
 • Hlavním příjmem sdružení rodičů je každoroční příspěvek rodičů a výtěžek ze školního plesu. Sběr starého papíru probíhá dvakrát za školní rok, a to v říjnu a v dubnu. 
 • Nejbližší termín sběru je ve dnech 12. 10. a 13. 10. 2023. 
 • Škola sbírá průběžně během školního roku také drobná elektrozařízení jako jsou rádia, kalkulačky, telefony apod., tonery, cartridge a baterie.

Získané prostředky jsou využívány pro tyto účely: 

Lyžařský materiál – dovybavení
Školní družina – odměny za soutěže
Školní družina – sportovní vybavení a stavebnice
Školní akademie – spotřební materiál
1. stupeň – odměny za recitační soutěže
1. stupeň – odměny za soutěže
Mikuláš – dárky pro děti na 1. a 2. stupni
Adaptační dny – spotřební  materiál
Příspěvek na dopravu žáků na soutěže
Závěr šk. roku – 3. ročník – odměny pro žáky
Závěr šk. roku – 5. ročník – odměny pro žáky
Závěr šk. roku – 9. ročník – odměny pro žáky
Aktivity školního parlamentu – spotřební materiál
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ – spotřební materiál
Barborková sobota – spotřební materiál
Matematické soutěže (I. a II. stupeň) – odměny pro žáky
Olympiáda v českém jazyce – odměny pro žáky
Projektový den na konci šk. roku – spotřební materiál
Podzimní výstava – spotřební materiál
Absolventské práce – odměny pro žáky
Pěvecká soutěž 1.st. – odměny pro žáky
Kavárnička pro rodiče – spotřební materiál
Pomůcky do TV – sportovní pomůcky
Knihovna Aj – vybavení knihami
Knihovna Čj – vybavení knihami
Interaktivní tabule a projektor 

Za jakýkoliv příspěvek předem děkujeme a budeme se těšit v říjnu.

Mgr. Jana Kadlecová