Pythagoriáda

pyth– je tradiční matematická soutěž nazvaná podle starověkého řeckého filozofa, astronoma  a matematika Pythagora.

Žil v 6. stol. př.n.l.  Prohlašoval, že každé s čísel 1 – 10 má zvláštní moc, především však dokonalá a úplná desítka. Harmonii světa – kosmu – spatřuje v uspořádání dle  číselných vztahů. Důkazem toho je hudba. Za souzvukem tónů a intervalů stupnic objevil číselné vztahy. Hudební harmonii pak nalézá i ve stavbě vesmíru a nazval ji hudbou sfér.

V letošním školním roce se soutěže zúčastnilo 29 žáků z 5. – 8. ročníku s tímto umístěním:

5. ročník :

 1. Radka Kiselová -5.A
 2. Jan Počarovský a Martin Sova – 5.B
 3. Nikola Sladká – 5.B

6. ročník:

 1. Miroslav Novotný – 6.B
 2. Karolína Kloudová a Tomáš Losík – 6.B
 3. Jiří Počarovský – 6.B  a Jana Tesařová – 6.C

7. ročník:

 1. Tomáš Číhal – 7.A
 2. – 3. Petra Dostálová a Jan Březina – 7.A

8. ročník

 1. Klára Stixová – 8. B
 2. Tomáš Kratochvíl – 8.A
 3. Erik Meisl – 8.B

Do okresního kola postupují Radka Kiselová, Miroslav Novotný a Klára Stixová.

Všem zúčastněným počtářům děkujeme za reprezentaci školy a postupujícím do okresního kola přejeme mnoho úspěchů.

Mgr. Jana Kadlecová