Ocenění vítězů školního kola olympiády v českém jazyce

Na konci listopadu se na ZŠ Miroslav uskutečnilo školní kolo Olympiády z českého jazyka. Olympiády se zúčastnilo celkem 15 žáků z 8. a 9. ročníku. 

Žáci se museli vypořádat s mluvnickou a slohovou částí, ve které žáci psali na téma, co se jim líbí a nelíbí na měsíci listopadu. V mluvnické části řešili žáci nelehké úkoly, například v jednom z nich se zamýšleli nad použitím a třemi různými významy slova studiích.

Na prvním místě se umístila Eva Lorencová z 9.B, na druhém místě Vanessa Šeinerová z 8.B a na třetím místě skončil Drahomír Sobotka z 9.A.

Všem umístěným gratulujeme. Ostatním děkujeme za účast, protože je radost, když žáci chtějí dělat něco navíc. Mgr. Adéla Hlávková