Mezitřídní turnaj 14. 6. 2024

Uplynul rok a opět se celý druhý stupeň sešel na fotbalovém hřišti FC Miroslav. Tento tradiční turnaj měl letos menší změnu a to v dívčí kategorii. Místo pálkované si děvčata zahrála brannball. Hry jsou si sice podobné, ale brannball je dynamičtější a všichni jsou ve hře, nikdo nevypadává. Myslím si, že se změna povedla a hrála se vyrovnaná a pěkná utkání. Kluci hráli fotbal na dvou hřištích a i tam byla vidět zajímavá utkání a souboje. Při vyhlášení dostali aktivní účastníci zaslouženou sladkou odměnu. Jak už to ve sportu bývá, přináší výhry i prohry. Sport je výborná příprava do života, trénuje se při něm vůle a ovládání a často se i projeví pravý charakter člověka. Každý si z turnaje odnáší vzpomínky někdy dobré, někdy ne. Věřím, že ty lepší převládají a že se příští rok opět sejdeme a bude zábava. Výsledky nejsou až tak důležité. Chtěl bych poděkovat FC Miroslav za možnost odehrání tohoto turnaje, všem kolegům, kteří se aktivně zapojili do organizace turnaje a v neposlední řadě všem aktivním účastníkům. 
Za organizátory Mgr. Marek Dostál

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1