Matematická olympiáda kategorie Z7 pro 7. ročník

V letošním školním roce opět proběhlo školní kolo matematické olympiády kategorie Z7 pro 7. ročník, úspěšnými řešiteli se stali Jakub Balík – 7.A, Lukáš Křepela – 7.A, Simona Rambousková – 7.C a Dominik Šmíd – 7.A.

Všichni úspěšní řešitelé reprezentovali naši školu dne 12. 4. 2023 na okresním kole ve Znojmě.

Úspěšným řešitelem se stal Jakub Balík ze 7.A třídy, který obsadil 6. místo.

Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy, p. uč. Maiové a p. uč. Buchtelovi za přípravu žáků, Jakubovi gratulujeme k úspěchu a do dalších soutěží všem přejeme hodně chuti, elánu a logického myšlení.

Za vyučující matematiky Mgr.Jana Kadlecová