ŠD 2022/23 – Informace pro rodiče dětí přihlášených do školní družiny

Děti z 1., 2., 3., 4. a 5. tříd přihlášené do ŠD na základě žádosti podané v měsíci červnu obdrží dne 1. 9. 2022 od paní vychovatelky přihlášku, kterou je potřeba vyplnit i s časy odchodů a odevzdat následující den tj. 2. 9. 2022. Pokud z nějakého důvodu nemůžete přihlášku vyplnit, napište doplňující informace: JAK? (sám/s doprovodem) A V KOLIK? bude vaše dítě odcházet 2. 9. 2022 ze ŠD na lístek.