Projekt „Včely“

Každoročním připomínáním Světového dne včel můžeme zvýšit povědomí o zásadní roli, kterou včely a další opylovači hrají při udržování zdraví lidí a planety, a o mnoha výzvách, kterým dnes čelí. Tento den se oslavuje od roku 2018, kdy úsilí slovinské vlády vedlo Valné shromáždění OSN k prohlášení 20. května za Světový den včel. Prototýpci ze 3.B si během týdenního projektu, zaměřeného na život včel, uvědomili, že bez včel a ostatních opylovačů by hrozil nejen úbytek produktů z medu, ale jednalo by se i o problém s opylením řady rostlin, sloužících k výrobě potravin a lidstvu by tak hrozila reálná potravinová krize. Díky rodičům ochutnali nejen domácí med, ale i medové mandlové mléko, prozkoumali trámek s líhnoucími se trubci, který byl ovšem i medově sladký. Především si však uvědomili, že včeličky a jiné opylovače je třeba chránit, starat se o ně a oni nám tuto snahu násobně vrátí.

Mgr. Jana Pavlů

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1