Okresní kolo Pythagoriády – 5. ročník

Ve středu 23.3.se konalo ve Znojmě okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda.

Naši školu reprezentovali 4 žáci, kteří byli úspěšnými řešiteli školního kola:

 1. Vilém Bednařík 5.A – 14b
 2. Denisa Kalčíková a Ondřej Kadlec 5.A – 13b
 3. Radek Svoboda – 5.B – 11b

Z okresního kola přijeli se skvělými výsledky:

2. místo – Ondřej Kadlec – 14b

3. místo – Vilém Bednařík a Denisa Kalčíková – 13b

4. místo – Radek Svoboda – 12b

Všem moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů nejen v matematických soutěžích.

Matematický klokan

klokanNa naší škole se soutěže zúčastnilo 150žáků ve čtyřech věkových kategoriích. Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci:

KATEGORIE: Cvrček (2. – 3. ročník) 

 1. Radka Sovová – 3.B  – 84b.
 2. Lenka Počarovská  2.B – 82b.
 3. Natálie Nováková 2.B – 66b.

KATEGORIE: Klokánek (4. – 5. ročník)

 1.  Vilém Bednařík  5.A – 110b
 2. Denisa Kalčíková 5.A – 105b
 3. Ondřej Kadlec 5.A – 101b

KATEGORIE: Benjamin (6. – 7. ročník)

 1. Jana Tesařová 7.C – 80b
 2. Tomáš Losík 7.B – 78b
 3. Martin Sova 6.B – 70b

KATEGORIE: Kadet (8. – 9. ročník) 33 řešitelů

 1. Michal Dohnal 8.A – 76b
 2. Eliška Ryšavá – 9.B – 68b
 3. Dominik Čaněk – 9.A – 59b

Všem „Klokanům“  děkujeme za účast a brzy očekávejte vyhodnocení v rámci okresu.

Vyučující matematiky

Pangea

pangea- patří k nejnovějším mezinárodním  matematickým soutěžím. Na naší škole se letos podruhé zapojilo 58 žáků.

Více o této soutěži najdete na http://www.pangea-edu.cz/soutez/pangea.html

4. ročník

 1. Šmíd Jiří – 71%
 2. Demková Sára – 48%
 3. Kacetlová Simona – 48%

5.ročník

 1. Ondřej Kadlec – 5.A – 48%
 2. Dominik Pelech – 5.B – 43%
 3. Svoboda Radek – 5.B – 41%

6. ročník

 1. Skalník Jan – 6.B – 70%
 2. Muška Jan – 6.B – 67%
 3. Sova Martin – 6.B – 62%

7. ročník

 1. Počarovský Jiří -7.B – 83%
 2. Tesařová Jana – 7.C – 66%
 3. Řiháčková Lucie – 7.C – 61%

8. ročník

 1. Dohnal Michal 8.A – 61%
 2. Bieliková Denisa 8.A -58%
 3. Vančurová Michaela 8.B – 79%

9. ročník

 1. Ryšavá Eliška 9.B – 55%
 2. Kratochvíl Tomáš  9.B – 40%
 3. Barborák Antonín – 9.A – 34%

Gratulujeme k úspěchu:)))

Mgr. Jana Kadlecová

Logická olympiáda 2015

Vážení rodiče,
rádi bychom pozvali Vaše děti  k účasti v soutěži Logická olympiáda 2015 pořádané Mensou logicka-olympiada-366x210ČR.

Kategorie MŠ: děti předškolního věku

Kategorie A1: žáci 1. ročníku základní školy (1. třída)
Kategorie A: žáci 1. stupně základních škol (2. – 5. třída)
Kategorie B: žáci 2. stupně základních škol (6. – 9. třída)
KAŽDÝ soutěžící se musí registrovat na www.logickaolympiada.cz. Pouze pod svým emailem, který slouží jako unikátní přihlašovací jméno, totiž může vyplnit online test
nominačního kola. Registrace soutežících z minulých let nejsou platné! Registrace
soutežících probíhá od 1. srpna do 30. září 2015.
Logická olympiáda probíhá ve třech kolech. Nominační kolo bude opět online – soutěžící
se mohou připojit ve škole, doma, v knihovnách, zkrátka kdekoliv kde je připojení k
internetu. Nominační kolo pro
kategorii A: žáci prvního stupně ZŠ proběhne ve dnech 1. – 7.října 2015
kategorii B: žáci druhého stupně ZŠ proběhne ve dnech 8. – 14.října 2015

kategorii MŠ: 22. -28. října 2015

kategorii A1: 22.-28.října 2015

www.logická olympiáda.cz

Matematická olympiáda Lískulka

Ve středu 17. června  se žáci I. stupně naší školy zúčastnili matematické olympiády Lískulka pořádané MŠ a ZŠ Vedrovice.  Soutěž je rozdělena do pěti kategorií podle ročníku. Letos naší školu reprezentovalo 10 žáků s těmito výsledky:

1. kategorie

2. místo – Vojtěch Kopeček – 1.A

3. místo – Natálie Pavlů – 1.B

2. kategorie

3. místo – Radka Sovová – 2.B

11. místo – Jan Kudláček  2.A

3. kategorie

4. místo – Jiří Šmíd – 3.A

12. místo – Kryštof Stašek – 3.A

4. kategorie

1. místo – Ondřej Kadlec – 4.A

14. Dominik Pelech – 4.B

5. kategorie

4. místo – Radka Kiselová – 5.A

6. místo – Martin Sova – 5.B

Všem žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů do dalších soutěží.

Okresní kolo Pythagoriády

se konalo ve středu 13. května 2015 ve Znojmě

3. místo v kategorii 5. ročník  – Radka Kiselová  – 5.A

7. místo v kategorii 6. ročník –Miroslav Novotný  – 6.B

Všem řešitelům  děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k úspěchu.

Mgr. Jana Kadlecová

Finálové kolo matematické soutěže Pangea

Do finálového kola, které se koná 4. května 2015 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, postoupil Tomáš Kratochvíl z 8.B. 

Dosáhl úspěšnosti 76%, je nejlepším řešitelem v Jihomoravském kraji a umístil se do 30. místa z 3662 účastníků v České republice.

K dosaženému úspěchu gratulujeme a přejeme mnoho zdaru do finálového kola.

Mgr. Jana Kadlecová

Okresní kolo Matematické olympiády

se konalo ve středu 8. dubna 2015 ve Znojmě.

Výsledky jsou opravdu skvělé:

1. místo – Jiří Počarovský 6.B

3. místo – Jana Tesařová – 6.C

Úspěšní řešitelé – Karolína Kloudová – 6.B, Lucie Řiháčková – 6.C, Michal Dohnal – 7.A

Všem řešitelům  děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k úspěchu.

Mgr. Jana Kadlecová

Pythagoriáda

pyth- je tradiční matematická soutěž nazvaná podle starověkého řeckého filozofa, astronoma  a matematika Pythagora.

Žil v 6. stol. př.n.l.  Prohlašoval, že každé s čísel 1 – 10 má zvláštní moc, především však dokonalá a úplná desítka. Harmonii světa – kosmu – spatřuje v uspořádání dle  číselných vztahů. Důkazem toho je hudba. Za souzvukem tónů a intervalů stupnic objevil číselné vztahy. Hudební harmonii pak nalézá i ve stavbě vesmíru a nazval ji hudbou sfér.

V letošním školním roce se soutěže zúčastnilo 29 žáků z 5. – 8. ročníku s tímto umístěním:

5. ročník :

 1. Radka Kiselová -5.A
 2. Jan Počarovský a Martin Sova – 5.B
 3. Nikola Sladká – 5.B

6. ročník:

 1. Miroslav Novotný – 6.B
 2. Karolína Kloudová a Tomáš Losík – 6.B
 3. Jiří Počarovský – 6.B  a Jana Tesařová – 6.C

7. ročník:

 1. Tomáš Číhal – 7.A
 2. - 3. Petra Dostálová a Jan Březina – 7.A

8. ročník

 1. Klára Stixová – 8. B
 2. Tomáš Kratochvíl – 8.A
 3. Erik Meisl – 8.B

Do okresního kola postupují Radka Kiselová, Miroslav Novotný a Klára Stixová.

Všem zúčastněným počtářům děkujeme za reprezentaci školy a postupujícím do okresního kola přejeme mnoho úspěchů.

Mgr. Jana Kadlecová

Pangea

pangea- patří k nejnovějším mezinárodním  matematickým soutěžím. Na naší škole se letos poprvé zapojilo 44 žáků.

Co je Pangea a jaká je její filozofie?

V dávných dobách prvohor a druhohor, tedy přibližně před 300 miliony let, nebyly jednotllivé kontinenty na naší planetě ještě rozdělené, ale existovaly jako jeden celek nazývaný Pangea. Ten se asi před 250 milony let začal postupně rozdělovat a tvořit kontinenty až do podoby, v jaké je známe dnes.

Matematická soutěž Pangea se tímto historickým vývojem naší planety nechala inspirovat a stanovila na jeho základě svůj cíl – znovusjednocení kontinentů. Jedná se o sjednocení a propojení milovníků matematiky, kteří v ní našli nejen užitek, ale především potěšení ze zkoumání a řešení různých matematických problémů. Pangea si dává za úkol propojit a porovnat znalosti žáků a studentů v různých zemích celého světa. Sídlo společnosti je v sousedním Německu, kde vznikla již v roce 2007. Do roku 2013 došlo ke “sjednocení” více než 145 000 účastníků.

Více o této soutěži najdete na http://www.pangea-edu.cz/soutez/pangea.html

4.ročník

 1. Ondřej Kadlec 4.A – 91%
 2. Denisa Kalčíková 4.A – 78%
 3. Dominik Pelech 4.B – 75%

5. ročník

 1. Martin Sova 5.B – 74%
 2. Jan Počarovský 5.B – 66%
 3. Nikola Sladká 5.B – 53%

6. ročník

 1.  Natálie Hanzelová 6.A – 80%
 2. Miroslav Novotný 6.B – 56%
 3. Jiří Počarovský 6.B – 42%

7. ročník

 1. Michal Dohnal 7.A – 83%
 2. Tomáš Číhal 7.A – 81%
 3. Jan Březina 7.A – 79%

8. ročník

 1. Tomáš Kratochvíl 8.B – 75%
 2. Erik Meisl 8.B – 37%
 3. Kristýna Skočovská 31%

Gratulujeme k úspěchu:)))

Mgr. Jana Kadlecová

Matematická olympiáda

olyŽáci řeší celkem 6 náročných úloh, úspěšným řešitelem se stává žák se 4 a více správnými výsledky. O pořádí a případné účasti v okresním kole rozhoduje i úroveň vypracování a popis postupu řešení.

V letošním školním roce se zapojili žáci 6. a 7. ročníku.

Úspěšní řešitelé školního kola a pozvaní do kola okresního, které se bude konat 8.4.:

Natálie Hanzelová – 6.A, Simona Jarošová – 6.B, Karolína Kloudová – 6.B, Tomáš Losík – 6.B, Miroslav Novotný – 6.B, Jiří Počarovský – 6.B, Lucie Říháčková – 6.C, Jana Tesařová – 6.C, Michal Dohnal – 7.A, Petra Dostálová – 7.A

Všem řešitelům děkujeme za vynaloženou námahu, vzornou reprezentaci školy a do okresního kola přejeme mnoho úspěchů.

Mgr. Jana Kadlecová

Matematický klokan

klokanMezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic. Více informací a starší kola i s výsledky ke stažení naleznete na http://matematickyklokan.net/

Na naší škole se soutěže zúčastnilo 169 žáků ve čtyřech věkových kategoriích. Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci:

KATEGORIE: Cvrček (2. – 3. ročník) 46 řešitelů

1. Jiří Šmíd 3.A  – 70b.

2. Kryštof Stašek 3.A -  64b.

3. Rostislav Venuta  2.B -  61b.

KATEGORIE: Klokánek (4. – 5. ročník) 48 řešitelů

1. Jan Počarovský 5.B -  97

2.  Ondřej Kadlec 4.A  – 92

      Radka Kiselová  5.A -  92

3. Vilém Bednařík 4.A – 88

     Martin Sova – 5.B . 88

KATEGORIE: Benjamin (6. – 7. ročník) 42 řešitelů

1. Tomáš Číhal 7.A -  78

 Miroslav Novotný 6.B – 78

2. Denisa Bieliková 7.A-   72

3. Michal Dohnal 7.A -  64

KATEGORIE: Kadet (8. – 9. ročník) 33 řešitelů

1. Michaela Švejdíková 9.C -  62

2. Ondřej Budín  8.A – 59

3. Karolína Hanzelová 9.A -  58

Všem „Klokanům“  děkujeme za účast a brzy očekávejte vyhodnocení v rámci okresu.

Mgr. Jana Kadlecová

Logická olympiáda

Vážení rodiče,
rádi bychom pozvali Vaše děti  k účasti v soutěži Logická olympiáda 2014
pořádané Mensou ČR. Soutěž je určena pro stejné kategorie soutěžících jako minulý
rok:
Kategorie A: žáci 1. stupně základních škol (1. – 5. třída)
Kategorie B: žáci 2. stupně základních škol (6. – 9. třída a odpovídající ročníky
víceletých gymnázií, tj. první dva ročníky u šestiletých gymnázií nebo první čtyři
ročníky u osmiletých gymnázií) a
Kategorie C: studenti všech druhu středních škol v denním studiu, v případe
víceletých gymnázií poslední 4 ročníky studia. Maximální věk studenta je omezen na
20 let.
KAŽDÝ soutěžící se musí registrovat na www.logickaolympiada.cz. Pouze pod svým
emailem, který slouží jako unikátní přihlašovací jméno, totiž muže vyplnit online test
nominačního kola. Registrace soutežících z minulých let nejsou platné! Registrace
soutežících probíhá od 1. srpna do 30. září 2014.
Logická olympiáda probíhá ve třech kolech. Nominační kolo bude opět online – soutěžící
se mohou připojit ve škole, doma, v knihovnách, zkrátka kdekoliv kde je připojení k
internetu. Nominační kolo pro
kategorii A: žáci prvního stupně ZŠ probehne ve dnech 1. – 7.října 2014,
kategorii B: žáci druhého stupně ZŠ probehne ve dnech 8. – 14.října 2014,
kategorii C: studenti SŠ proběhne ve dnech 15. – 21. října 2014
Krajská kola se uskuteční v pátek 7. listopadu 2014 v krajských městech a
nejúspešnejší řešitelé postoupí do celorepublikového finále, které se bude konat
1. prosince 2014 v Mícovně Pražského hradu.

www.logická olympiáda.cz