Dr. Zdědil a pan Zdražil

(simulační hra na podporu finanční gramotnosti)

Dne 30. a 31. 5. 2023 byla na naší škole opět vyzkoušena simulační hra Dr. Zdědil a pan Zdražil, která má žáky prakticky provést oblastí finanční gramotností. Hru vyzkoušely 9. ročníky, 30. 5. 2023 se účastnila 9.A (19 žáků), dne 31. 5. 2023 si hru zahrála 9.B (21 žáků). Oba dva dny byl projekt uveden v rozsahu 4 vyučovacích hodin v učebně Informatika 1, jelikož nutností ke hře je připojení k internetu a přístup každé skupiny (rodiny) k počítači. 

Téma hry se naznačilo hned na začátku, kdy měli žáci odhadovat minimální i průměrnou měsíční mzdu, počítali si odpočet z hrubé mzdy a nakonec jsme diskutovali také o nejvyšším příjmu. Následně se náhodně rozdělili do skupin/ rodin, podle nové “identity”, kterou si ve hře vylosovali. Každá rodina se snažila po dobu pěti měsíců (září až leden) finančně vyjít, ušetřit, přivydělat si a vypořádat se s nenadálými událostmi a zároveň si splnit předem zadaná přání. 

Na konci hry měli žáci možnost ostatním představit svou rodinu a zároveň zhodnotit hru. Byl dostatek času také na vysvětlení pojmů, se kterými se během hry setkali. Hra byla žáky kladně přijatá a ohodnocená.

Během hry se u žáků podporovala:

orientace v oblasti finanční gramotnost

– na co vše člověk peníze potřebuje (jídlo, nájem, energie, provoz auta, oblečení, náklady na koníčky… a to nejen pro sebe, ale i pro ostatní členy domácnosti);

– seznámení se základními pojmy: příjem a výdaj, pravidelný a jednorázový, kreditní x debetní karta, hypotéka, půjčka, účet, spoření, pojištění…;

skupinová spolupráce

– žáci pracují ve skupinách (v rodinách) a společně se snaží během pěti měsíců finančně vyjít;

kreativní myšlení

– žáci se snaží vymyslet, co mohou udělat pro to, aby si jejich fiktivní rodina finančně polepšila, aby si mohla splnit navržená přání, kde mohou ušetřit, který výdaj je zbytečně nákladný a jak ho mohou snížit…; 

ekologické myšlení

– žáci mají na výběr několik možností, jak ekologicky zhodnotit svou domácnost a snížit dopad na životní prostředí ( např. menší spotřeba masa, nakupování biopotravin a místních sezónních produktů, pořízení nádrže na využití dešťové vody, využití solární energie ve vlastní domácnosti…), které musí během hry čtyřikrát vybrat a zapracovat do svého rozpočtu.

Organizátoři: Mgr. Adéla Hlávková, Mgr. Jarmila Maiová

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1