Miroslavoviny 4/2023

Již čtrnácté vydání novin si mohou žáci, ale i vy online, přečíst. Dozvíte se informace o plánované akci školního parlamentu „No Backpack Day“ nebo zjistíte, kde byly naše osmé ročníky na exkurzi a co tam dělaly. Komiks na téma Velikonoce.

Neváhejte a podívejte se online: Miroslavoviny 04/2023.

Za školní redakci Veronika Adámková