Škola v přírodě – Hostětín

 Kvalitní alternativou škol v přírodě jsou v dnešní době pobytové programy, během nichž žáci rozvíjí své znalosti nejen z prvouky, biologie, geografie, ale také ekologie, environmentalistiky, místně ukotveného učení, občanské výchovy a historie. Náš, letos první, pobytový program v Hostětíně, malebné vesnici v úpatí Bílých Karpat, byl koncipován jako projektový - "Bádej a hraj". Na jednotlivé výukové bloky navazovaly badatelské aktivity, jejichž výsledky žáci prezentovali a obhajovali nejen před svými spolužáky. Při práci na projektu žáci postupovali dle výzkumných metod, během nichž využívali rozmanité přírodovědné pomůcky. Okolní, lesy protkaná, příroda byla přímo "živou učebnou". Všem zájemcům vřele doporučujeme. Ale pozor! Termíny na školní rok 2024/2025 už jsou téměř plné!
                                                 Mgr. Jana Pavlů
HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1