Návštěva veletrhu středních škol Tak kam? ve Znojmě

Žáci 9. ročníků se v minulém týdnu zúčastnili veletrhu středních škol Tak kam?, který se konal ve znojemské Dukle. Pro žáky byla návštěva veletrhu středních škol krokem směrem k jasnějšímu plánování své budoucí profesní cesty. Tato akce nabídla příležitost objevit širokou paletu středních škol a programů. Setkání se zástupci škol umožnilo žákům získat konkrétní informace o nabízených programech, učebních plánech a možnostech. Tato interakce nám pomáhá vytvořit jasnější obraz o tom, který obor nejlépe odpovídá zájmům a kariérním ambicím žáků. 

V příštím týdnu nás čeká ještě veletrh Tak kam? v Brně, na kterém bude představovat své obory více než 100 středních škol nejen z Jihomoravského kraje. Veletrh bude probíhat v pátek 24. 11. 2023 a v sobotu 25. 11. 2023 na brněnském výstavišti a je příležitostí i pro žáky nižších ročníků a jejich rodiče k získání co nejvíce informací o různých oborech a středních školách na jednom místě.

Věřím, že po účasti na těchto akcích budou naši žáci lépe připraveni k tomu, aby si vybrali školu, která bude nejlépe odpovídat jejich zájmům a kariérním cílům. 

Kateřina Mašová, kariérová poradkyně ZŠ Miroslav

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1