ČTVRTÉ ROČNÍKY V ANTHROPOSU

Žáci čtvrtých ročníků navštívili Pavilon Anthropos. Zde si vyslechli zajímavý výklad s prohlídkou expozic a seznámili se s nejstarší historií lidstva a vývojem člověka. Zabývali se příbuzností člověka a dalších primátů. Součástí stálých expozic jsou dioramata, trojrozměrné rekonstrukce člověka v reálných velikostech. Věnovali jsme se také podrobněji hrobu „Brněnského šamana“. Nález je unikátní obsahem hrobové výbavy, šamanskými atributy a především takzvanou „Šamanovou loutkou“. Nejvíce žáky  upoutala především velkolepá rekonstrukce mamuta  s mamutím mládětem. Zajímavé jsou i kopie nástěnných maleb a jejich techniky malby. Závěrem prohlídky jsme se věnovali vznikem různých “venuší”.  Mgr. Zdeňka Novotná     

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1