Sběr starého papíru říjen 2023  – vyhodnocení

 • Ve dnech 12. a 13. října se konal na naší škole pravidelný sběr starého papíru. 
 • Poděkování patří všem, kteří přispěli jakýmkoliv množstvím. 
 • Bylo nasbíráno celkem 8606 kg starého papíru a do sběru se zapojilo 233 žáků naší školy, což je oproti dubnovému sběru nárust o 2503 kg a zapojilo se o 66 žáků více.
 • Děkujeme také pánům školníkům Krontorádovi a Knotkovi za skvělou organizaci celé akce a chlapcům devátého ročníku za pomoc, bez jejichž práce bychom nemohli sběr uskutečnit.

Třídy s největším množstvím nasbíraného starého papíru:

 1. 7. A
 2. 3. P
 3. 7. B

Žáci vítězných tříd a všichni zúčastnění žáci budou odměněni. 

 • Vaše účast na sběru je pro nás důležitá. 
 • Získaný finanční obnos je použit prostřednictvím Sdružení rodičů při ZŠ Miroslav z.s. pro naše žáky – vaše děti. 
 • Hlavním příjmem sdružení rodičů je každoroční příspěvek rodičů a výtěžek ze školního plesu. Sběr starého papíru probíhá dvakrát za školní rok, a to v říjnu a v dubnu. 
 • Nejbližší termín sběru je ve dnech 18. a 19. dubna 2024.
 • Škola sbírá průběžně během školního roku také drobná elektrozařízení jako jsou rádia, kalkulačky, telefony apod., tonery, cartridge a baterie.