Září ve školní družině 2022

Tvoření, kreslení a zábava, takhle nám začal školní rok ve školní družině. Sluníčko nám přálo, tak jsme trávili hodně času venku. Jeden z takových dnů jsme si zpříjemnili výtvarnou akcí ,,Svět očima dětí“ kdy nás navštívil LVÍČEK z Genereli české pojišťovny, se kterou pravidelně spolupracujeme. Kreslili jsme křídami před naší družinou a školou veselé obrázky a soutěžili si v házení míčků na cíl. Na závěr nás čekala sladká odměna. Poslední zářijový týden jsme věnovali hasičům a všemu co k jejich práci patří. Součástí celodenního projektu nazvaného ,,Hóóóřííí!“ byla návštěva místní hasičské zbrojnice, kde nás provedli místní dobrovolní hasiči. Moc se nám to líbilo, protože jsme měli možnost proniknout do světa hasičů. Dozvěděli jsme se spotu nových věcí o práci těchto hrdinů všedního dne. Všichni jsme si tyto akce užili, pobavili se a těšíme se na další společné aktivity ve školní družině.

Děti a vychovatelky ze školní družiny

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1