Zápis dětí do 1. třídy

V pátek 17.1. 2014 odpoledne přišlo 44 budoucích prvňáčků na naší školu k zápisu . Bylo zapsáno 37 dětí, z toho bylo již pět dětí po odkladu. Nově zažádalo o odklad školní docházky pro své dítě 7 rodičů. Zápisu předcházely schůzky v mateřských školách, kde byli rodiče informováni o průběhu přijetí na základní školu. Rodiče s dětmi měli možnost prohlédnout si vybavení tříd a pracovat na interaktivních tabulích. Na naši školu přišli k zápisu děti i z okolních obcí Dolenic, Damnic, Kadova, Našiměřic, Miroslavských Knínic a také Troskotovic. 004 011