Výuka na zámku

To, že školní výuka může probíhat zcela jinde, než ve škole, si ověřili žáci 5. ročníku v pátek 25. září. V rámci hodin českého jazyka, čtení, pracovních činností a vlastivědy se vydali na miroslavský zámek, kde je čekala archeologická výprava do pravěku a raného středověku. Při prohlídce výstavy Archeologické výzkumy v Jihomoravském kraji si nejen zopakovali vloni probrané učivo, ale nechali se inspirovat vystavenými exponáty. V dílničce si tak vyzkoušeli vymodelovat podobné vykopávky. Do práce si nezpívali, ale recitovali si  naučenou báseň Vzpomínka na pravěké doby. Báseň přesně vystihuje název výstavy Dědictví a současnost. Nové poznatky z našich dějin načerpali páťáci při „setkání“ s Přemyslem Otakarem II., s J. Husem, J. Žižkou, Jiřím z Poděbrad a J. A. Komenským mezi vystavenými obrazy Muchovy Slovanské epopeje.
Tak jako v naší škoP1050155le, tak i v té zámecké, jsme dostali domácí úkol. Na jednom z obrazů, velkoformátového puzzle, který zobrazuje krále Jiřího z Poděbrad, se nevešel jeho dvorní šašek a věrný rádce Paleček. Proto nás čeká další výprava na zámek. Tentokrát v rámci hodiny výtvarné výchovy. Moc se těšíme a určitě Palečka namalujeme. A ne jednoho!
Mgr. Olga Široká a žáci 5.B

Fotogalerie