Vyhodnocení matematických soutěží

Vyhodnocení matematických soutěží 20. června 2016

V letošním školním roce opět proběhly na naší škole 4 matematické soutěže.

1. Matematická olympiáda  – ve školním kole žáci řeší celkem 6 náročných úloh, úspěšným řešitelem se stává žák se 4 a více správnými výsledky. V okresním kole se úspěšní řešitelé kola školního umístili s nádhernými výsledky:

2. místo – Ondřej Kadlec – 5.A

3. místo – Vilém Bednařík – 5.A  a Jiří Počarovský – 7.B

4. místo – Michal Dohnal – 8.A

2. Pythagoriáda  je tradiční matematická soutěž nazvaná podle starověkého řeckého filozofa, astronoma  a matematika Pythagora. Žáci řeší během 60 minut 15 zajímavých úloh, úspěšným řešitelem se stává žák s 10 a více správnými výsledky. V  letošním školním roce se soutěže zúčastnilo 34 žáků z 5. – 8.ročníku, do okresního kola jich postoupilo 8 s vynikajícím umístěním:

2. místo – Ondřej Kadlec a Denisa Kalčíková – 5.A, Miroslav Novotný – 7.B

3. místo – Vilém Bednařík – 5.A

4. místo – Radek Svoboda – 5.B

5. místo – Radka Kiselová – 6.A, Jiří počarovský – 7.B a Michal Dohnal – 8.A

3. Matematický klokan je mezinárodní soutěž, která vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se  této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic. Na naší škole se zapojilo 150 žáků ve čtyřech věkových kategoriích od 2. do 9. ročníku a v hodnocení za okres Znojmo se nejúspěšnější umístili takto.

2. místo – Radka Sovová – 3.B

3. místo – Vilém Bednařík – 5.A

4. místo – Lenka Počarovská – 2.B

6. místo – Denisa Kalčíková – 5.A

11. místo – Michal Dohnal – 8.A

4. Pangea patří k nejnovějším mezinárodním  matematickým soutěžím. Na naší škole se letos podruhé zapojilo 58 žáků 4. – 9. ročníku, mezi nejúspěšnější patří tito žáci: Šmíd Jiří – 4.A, Kadlec Ondřej – 5.A, Skalník Jan – 6.B, Počarovský Jiří – 7.B, Dohnal Michal-8.A a Ryšavá Eliška – 9.B.

Všem řešitelům  děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme k úspěchu.

Mgr. Jana Kadlecová