Třídní schůzky a volba školské rady

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 16. listopadu se konají třídní schůzky.

I. stupeň od 16,30 hodin

II. stupeň od 17,00 hodin.

Volba zákonných zástupců žáků do školské rady

V kabinetu zeměpisu v přízemí hlavní budovy hlasujte, prosím,  pro tyto kandidáty: MUDr. Hana Kopečková, Andrea Novotná, Ing. Rostislav Venuta.

Schůze výboru Sdružení rodičů

Po skončení třídních schůzek následuje schůze výboru v učebně Vv v přízemí hlavní budovy (po vstupu do budovy čtvrtá třída vpravo), začátek v 18.00 hodin.

Program:

Výsledky práce za 1. čtvrtletí školního roku

Rozbor hospodaření za školní rok 2016/17

Návrh rozpočtu na školní rok 2017/18

Výsledky voleb zástupců rodičů do školské rady