Třídní schůzky

an-array-of-g2c5928579_1920

I. stupeň od 16.30 hodin

II. stupeň od 17.00 hodin

Na třídních schůzkách bude vybírán příspěvek na Sdružení rodičů při ZŠ Miroslav, z.s. v původní výši 220,- Kč.

Z tohoto příspěvku jsou financovány např. pomůcky pro žáky, odměny ze soutěží, příspěvky na dopravu na soutěže, potřeby pro školní družinu, vybavení na lyžařský výcvikový kurz, dárky pro vycházející žáky a žáky 5. ročníku při přechodu na 2. stupeň, video ze školní akademie a školního plesu apod.

Za příspěvek předem děkujeme

Výbor sdružení rodičů se koná ve dvou časech:

1. schůzka v 16.00 před třídními schůzkani

2. schůzka  v 18.00