Třeťáčci na radnici

Místo, kde žijeme, to je jedno z témat učiva žáků 3. ročníku. Miroslav sice není domovem všech našich žáků, je však místem, kde navštěvují svoji školu a denně se zde pohybují. Je tedy důležité, aby se o Miroslavi co nejvíce dozvěděli. Proto jedna z našich poznávacích vycházek vedla přímo na městský úřad v Miroslavi. Zde nás přivítal starosta města pan Ing. Martin Plechatý, který nám povyprávěl o historii, chodu a správě našeho města. Děti si mohly prohlédnout nové studie (nová ŠD, nové hřiště a tělocvična ZŠ, …) a seznámit se s některými plány o budoucnosti města. Pan starosta nám ochotně odpověděl na veškeré dotazy a na závěr nás provedl celou budovou, aby měly děti představu o tom, kdo zde jakou činnost vykonává. Na rozloučenou jsme všichni dostali milé dárečky se znakem města Miroslav. Návštěva radnice tematicky doplnila znalosti žáků získané ve škole, kde se tatoIMG_20211012_091218 látka probírá v hodinách Člověk a jeho svět.

Děkujeme panu starostovi za poskytnuté informace a především za čas, který nám věnoval.

 Mgr. Irena Náhlíková

Fotogalerie