Tonda Obal přijel i k nám

Tonda Obal na cestách je program určený pro základní školy. Žáci se během jedné vyučovací hodiny učí třídit odpady a dozvědí se o jejich dalším využití. Tato putovní výstava navštěvuje základní školy v České republice již od roku 1997 a za tu dobu se jí zúčastnilo více jak 2 mil. dětí. Pro školy je tato akce zcela zdarma. Cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. Program je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK.

Tonda Obal starší – průvodce školním vzdělávacím programem
1. úroveň 

1-3.tř. ZŠ

Rozeznání základních druhů odpadu, ujasnit si, co patří do barevných popelnic, které jsou běžně na ulicích. Seznámení s několika recyklovanými výrobky.
2. úroveň 

4-6.tř. ZŠ

Seznámení se sběrným dvorem, skládkou, spalovnou. Třídění všech druhů odpadu. Video ukázky ze zpracování odpadů, výrobky z recyklovaných materiálů.
3. úroveň 

7-9.tř. ZŠ

Vysvětlení systému nakládání s komunálním odpadem v ČR. Ověření schopnosti vše správně vytřídit, předání informací pro získání jistoty v problematice.

Velmi oceňujeme profesionální přístup lektorů – děti dávaly celou hodinu pozor a hltaly každéIMG_0620 jejich slovo.  Děkujeme moc za opětovné připomenutí toho, že třídit odpad a chránit přírodu bychom měli děti učit již od útlého věku. Výstava je součástí komplexnějšího školního vzdělávacího programu. Více informací o ní a dalších vzdělávacích aktivitách najdete na stránkách Tondy Obala.

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů