Sprechen Sie Deutsch?

V únoru se na naší škole poprvé konala konverzační soutěž v německém jazyce. Pět statečných žáků a žákyň devátého ročníku se v ní dokázalo vypořádat s poslechem neznámého textu, představit se a krátce konverzovat na zadané téma. Němčinu se žáci učí od 7. třídy. Tito žáci navíc část sedmé a velkou část osmé třídy strávili na online výuce. O to větší máme radost z toho, že jsou schopni se v němčině zorientovat a v základních oblastech domluvit. V okresním kole školu reprezentovala vítězka školního části soutěže Miluše Ludlová. Umístění sice pro naši školu nevybojovala, ale těší nás, že byla ostatním soutěžícím rovnocennou partnerkou. Navíc byla v okresním kole jedinou účastnicí z ne-znojemské školy. A tak na sebe miroslavská škola v dobrém smyslu upozornila jak v angličtině (viz článek XY), tak v němčině.

Daniela Bednaříková, NJ