Sportovní hry mládeže

Na konci školního roku se již tradičně konají sportovní hry mládeže v atletickém čtyřboji pro žáky praktických škol. Soutěží se v těchto disciplínách – běh na 60 m, hod kriketovým míčkem, skok daleký a běh na 800 m. V letošním roce se okresního kola ve Znojmě zúčasnily dvě dívky naší třídy – Kamila Prudilová a Iveta Laubová. Kamila byla velmi úspěšná. Ve všech disciplínách se umístila do třetího místa a tím si zajistila postup do krajského kola v Brně. To se konalo 3. června na stadionu Moravská Slávia. Zde se umístila na celkovém pátém místě. Za úspěšnou reprezentaci školy Kamile poděkoval pan ředitel Máca.

Mgr. Helena Halášková

 

Sportovní hry mládeže Znojmo
Sportovní hry mládeže Brno