Soutěž tříd „Umíme třídit odpad?“

V rámci projektu Den Země se třídy celé školy zapojily do soutěže „Umíme třídit odpad?“.

Nejdříve se žáci seznámili proč,  jak a kam odpad třídit, poté na cvičných kontejnerech vytřídili společně velké množství běžných a častých  odpadků z domácnosti. Zjistili, že je celkem 10 možností, jak s ním naložit.

Nakonec vyplnili soutěžní test Umíme třídit odpad?, aby si ověřili své získané znalosti a dovednosti,  s těmito výsledky ( maximum možných dosažených bodů je 20):

I. stupeň:

  1. 1.B, 4,B – 18 b.
  2. 2.B, 4.A, 5.B – 17b.
  3. 1.A, 5.A, 1.P – 16 b.
  4. 2.A, 3.A – 15 b.

II. stupeň:

  1. 6.C, 7.A, 7.B – 20b.
  2. 6.A, 6.B – 19b.
  3. 8.A, 9.B, 9.C – 17b.
  4. 8.B – 16 b.

Nespornější otázky, které při vyplňování testu vyvolaly ve třídě největší diskuzi,  byly tyto:

2.  Kam patří kosti od kuřete?  V případě, že nemáte domácího mazlíčka, který si na nich pochutná, patří do směsného odpadu, ne na kompost nebo do biodopadu.

10. Kam patří karton od vajíček? V nejlepším případě na kompost, ne do kontejneru na papír, protože karton je na konci recyklačního procesu, má krátká vlákna  a nelze jej již recyklovat.

11. Kam patří rozbité zrcadlo? Do směsného odpadu, ne do skla, protože je zezadu potřeno barvou  a skleněný odpad by byl tak znehodnocen.

Všem vyučujícím i žákům, kteří se zapojili, děkuji a přeji mnoho zdaru a zapálení pro třídění odpadu.

Mgr. Jana Kadlecová