Slavnostní přivítání žáků 1. ročníku a přípravné třídy v Kulturním domě v Miroslavi

Ve středu 1. září 2021 v 8.00 hodin proběhlo v Kulturním domě v Miroslavi slavnostní přivítání prvňáčků a žáků přípravné třídy. Tento den se zapsal do paměti 47 dětem, jejich rodičům i prarodičům. Po úvodním slovu paní ředitelky Mgr. Jany Kadlecové vystoupily pod vedením svých třídních učitelek děti druhého ročníku s pásmem básniček a písniček. Poté k dětem promluvil starosta města Ing. Martin Plechatý a následně i místostarosta města Mgr. Svatoslav Ryšavý. Dětem předali pamětní listy a balíčky s pomůckami. A aby toho nebylo málo, paní Ludmila Janíčková z jednatelství České pojišťovny v Miroslavi si jako každý rok připravila pro děti tašku plnou dárečků a krásné dřevěné medaile.DSCN1352

Následně se noví žáčci přesunuli do svých tříd, kde proběhl krátký program vedený třídními učitelkami, Mgr. Olga Široká /přípravná třída/, Mgr. Vladimíra Vančurová /1.A/ a Mgr. Jana Pavlů /1.B/. Školní družinu povedou paní vychovatelky: Lada Vostalová, Bc. Kateřina Koubková a Hana Svobodová.

Přejeme všem prvňáčkům a žákům přípravné třídy, aby se jim ve škole líbilo a aby do ní chodili jen s úsměvem a radostí.

Děkujeme za kulturní program, veškeré dárečky pro děti a za sponzorské dary.

Mgr. Vladimíra Vančurová

Fotogalerie