Slavnostní přivítání prvňáčků

Přivítání prvňáčků (1)V pondělí 4. září začal pro všechny děti školou povinné nový školní rok. Slavnostním dnem bylo pondělí zejména pro 44 prvňáčků, kteří byli přivítání na Městském úřadu v Miroslavi zástupci města – starostou Ing. Augustinem Formanem a místostarostou panem Romanem Volfem, ředitelem školy Mgr. Jaroslavem Mácou a jejich třídními učitelkami Mgr. Helenou Klejdusovou (1.B), Mgr. Helenou Šimšovou (1.A) a Mgr. Miloslavou Růžičkovou (1.P).

V prostorách úřadu vítalo děti a jejich doprovod SLUNÍČKO z jednatelství České pojišťovny paní Ludmily Janíčkové, které prvňáčkům rozdávalo tašku plnou dárků včetně krásného trička s logem sluníčka a nápisem Prvňáček 2017. Pozdravit prvňáčky přišli i žáci druhých tříd, kteří si pro mladší kamarády připravili pěkné kulturní vystoupení.

Po slavnostním zahájení se prvňáčci přemístili se svými třídními učitelkami do malé budovy školy, kde na ně čekaly připravené a vyzdobené třídy s dalšími dárečky v podobě novotou vonících učebnic, sešitů a dalších školních pomůcek.

Děkujeme žákům druhých tříd a jejich paní učitelkám O. Široké a Z. Novotné za kulturní program, paní vychovatelce Haně Svobodové za organizační pomoc „sluníčkového dopoledne“ a za sponzorské dary paní Ludmile Janíčkové, firmě Bovys – Ovoce do škol a městu Miroslav.

Mgr.Olga Široká