Školní ples 8.2.2014

Video plesu

Dne 8.2.2014 se konal Školní ples. Každý ročník je zahájen vystoupením žáků 9.tříd – polonézou. Tento ročník byl výjimečný tím, že žáci pojali své vystoupení velmi originálně, a to zapojením moderní hudby a tance. Přestože takovéto pojetí bylo z počátku kontroverzní, setkalo se poté s velmi kladným ohlasem, což bylo naším cílem. Všichni tanečníci nácvikem plesového předtančení doslova žili. Paní učitelky Andrea Bartuňková a Jana Nohová s žáky předtančení secvičily. Ještě na konci školního roku bylo celé období plesového předtančení připomenuto a samotnými žáky zhodnoceno jako jeden z nejlepších zážitků školní docházky.

Jana Nohová