Školní kolo soutěže Matematický klokan 2023

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní 6 milionů soutěžících ze 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Klokan bez hranic. Více informací a starší kola i s výsledky ke stažení naleznete na http://matematickyklokan.net/.

Letos se na naší škole se soutěže zúčastnilo 192 žáků ve čtyřech věkových kategoriích. Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci:

KATEGORIE: Cvrček (2. – 3. ročník) 66 řešitelů

1. Benešová Valerie, Hráčková Sofie, Chudoba Josef – 3.A – 79 b.

2. Hajznerová Nikola – 3.A – 74 b.

3. Leikepová Anežka – 2.B – 72 b.

KATEGORIE: Klokánek (4. – 5. ročník) 57 řešitelů

1. Bezděk Matouš – 5.A – 91 b.

2. Toufar Vojtěch – 5.B – 82 b.

3. Stašková Sára – 5.B – 80 b.

KATEGORIE: Benjamín (6. – 7. ročník) 36 řešitelů

1. Laptanovich Platon – 6.B – 83 b.

2. Počarovská Anna – 7.B – 82 b.

3. Jelínek Matěj – 7.C – 80 b.

KATEGORIE: Kadet (8. – 9. ročník) 33 řešitelů

1. Kubík Ondřej – 9.B – 92 b.

2. Dvořák Daniel – 8.A – 77 b.

3. Klaková Martina – 8.A – 69 b.

Všem „Klokanům“  děkujeme za účast a brzy očekávejte vyhodnocení v rámci okresu.

Za vyučující matematiky Mgr. Jana Kadlecová