SING A SONG – PRO 1. CENU SI JEDEME NA MINISTERSTVO!

Žáci  5.A třídy,  skupina A1,  se pod vedením p. uč. Bartuňkové a p. uč Hruškové zapojili do populární celostátní soutěže v anglickém jazyce SING A SONG pod patronací YouTube Star Steva R. Wattse, Velvyslanectví Velké Británie a se záštitou MŠMT. Soutěž probíhá již 16 let, ve které odborná porota hodnotila přes 1500 videí!

Na SVČ Miroslav ve spolupráci s panem ředitelem Růžičkou a Kateřinou Růžičkovou nazpívali písničku Something just like this a David Březina ze 7.A natočil a sestříhal a upravil celý videoklip. Ve videu hostují také dva žáci – Simona Lapešová ze 7.A a Michal Krontorád z 9.A.

V soutěži získali naprosto úžasné 1. místo.

V úterý 22.5. bude vypraven autobus se všemi účastníky přímo na MŠMT do Prahy, kde převezmou ocenění.

Obrovská gratulace a úterý si pořádně užijte:))