SBĚR PAPÍRU

Více ve fotogalerii
Více ve fotogalerii

Ve dnech 10. a 11. dubna 2014 se uskutečnil na naší škole již tradiční sběr starého papíru. Z celkového počtu 427 žáků školy se aktivně zapojilo a alespoň nějaký papír odevzdalo 280 sběračů. Dohromady se nám ho podařilo přinést úctyhodných 17 064 kg.
Na 1. místě se mezi třídami umístila třída 4. A paní učitelky K. Hanzelové, kde se aktivně zapojili všichni žáci a podařilo se jim nashromáždit 2 355 kg papíru
, což znamená, že každý žák přinesl v průměru 117,8 Kg. Dalšími třídami se stoprocentním zapojením žáků byly ještě třídy 1. P a 3.B.
Nejlepším sběračem z celé školy se stal Patrik Havlík ze 4. A, který přinesl neuvěřitelných 640 kg papíru.
Velká pochvala patří ale i všem ostatním, kteří se do tohoto sběru aktivně zapojili, a tím přispěli svým dílem k ochraně přírody i drobnému přilepšení k zajištění vzdělávacího procesu na naší škole.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA