Sběr papíru, drobného elektrozařízení, baterií a tonerů 16. a 17. dubna 2020

Sběr papíru a také elektrozařízení proběhne ve dnech 16. a 17. dubna  (čtvrtek a pátek) v době od 7.00 do  8.00 hodin a ve čtvrtek od 15.00 do 16.30 hodin.

newspapers-2586624_1920Žáci přinesou papír roztříděný na noviny, časopisy a  kancelářský papír řádně svázaný.

POZOR – KARTONY JIŽ NESBÍRÁME z důvodu změn ve výkupu. Za odevzdaný karton bychom museli platit 0,80 Kč/kg.

Sběrné místo – školní hřiště.

Škola sbírá průběžně během školního roku také drobná elektrozařízení jako jsou rádia, kalkulačky, telefony apod., tonery, cartridge a baterie.

Za každé „kilečko“ papíru předem děkujeme!