Sběr papíru, drobného elektrozařízení a tonerů 19. a 20. 4. 2018

Sběr papíru a také elektrozařízení proběhne ve dnech 19. a 20. dubna (čtvrtek a pátek) v papírdobě od 7 do  8 hodin a ve čtvrtek  od 15. 30 do 17.00 hodin.

Žáci přinesou papír roztříděný na noviny, časopisy, kancelářský papír a kartóny, řádně svázaný.  Sběrné místo – školní hřiště.

Škola sbírá průběžně během školního roku také drobná elektrozařízení jako jsou rádia, kalkulačky, telefony apod., tonery, cartridge a baterie.

Za každé „kilečko“ papíru předem děkujeme!