Sběr papíru a elektrozařízení

Ve čtvrtek 23.10. 2014 od 7 do 8 hodin a od 15 do 16.30  a pátek  24.10. od 7 do 8 hodin proběhne sběr papíru a elektrozařizení.

Žáci přinesou papír roztříděný na noviny, časopisy, kancelářský papír a kartony, řádně svázaný.