Sazka Olympijský víceboj

Naše škola se zaregistrovala do projektu, který má za cíl rozhýbat co největší počet dětí.

Prostřednictvím projektu Sazka Olympijský víceboj, jehož součástí jsou disciplíny Sazka Olympijského víceboje

a Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů, podporují Český olympijský výbor a Sazka sportování dětí.

Sazka Olympijský víceboj se soustřeďuje na rozvoj pohybu všech dětí. Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků na základních školách a nižších stupních šestiletých nebo osmiletých gymnázií do osmi měřitelných disciplín a zároveň je motivovat k tomu, aby sportovali i ve svém volném čase. Každé dítě si může najít sporty, které mu nejvíc půjdou. Po splnění všech osmi disciplín totiž žáci dostanou sportovní vysvědčení – unikátní analýzu pohybových schopností. Ta dětem ukáže, pro které sporty mají největší předpoklady, jak je mohou rozvíjet a také kde se sportům ve svém okolí mohou věnovat. Pro žáky, kteří sportovní vysvědčení získali již ve školním roce 2014/2015, bude po splnění všech disciplín připraveno nadstavbové vysvědčení s analýzou zlepšení a doporučeními pro trénink.

Výraznou novinkou Sazka Olympijského víceboje pro tento ročník je plnění disciplín jednou ročně, čímž chceme snížit celkovou administrativu projektu a především usnadnit práci Vám, učitelům.

Všem, kdo mají chuť soutěžit, a především malým sportovním talentům, pomáhá v rozvoji také Odznak

Všestrannosti Olympijských Vítězů. Ti nejlepší se v rámci soutěže školních týmů mohou probojovat až do

atraktivního republikového finále. Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů je složen z 12 disciplín. Po splnění

alespoň 10 z nich a získání potřebných bodů žáci získávají odznak.

Každá škola se může zapojit do obou částí projektu najednou. Prvních 750 aktivních škol (ať už se účastní

Sazka Olympijského víceboje nebo OVOV) získá jako bonus sportovní sety.

A na co se v průběhu ročníku 2015/2016 můžete těšit?

− Nejaktivnější školy v červnu odměníme sportovním vybavením v celkové hodnotě 500 000 Kč.

− Prvních 750 aktivních škol získá bonus ve formě sportovního setu v minimální hodnotě 2 000 Kč

a pro žáky 1.–4. ročníků také nově Tréninkové deníky, které nahrazují Sportovní žákovské knížky.

− Nejaktivnější školy v disciplínách Sazka Olympijského víceboje se mohou těšit na společné sportování

s ambasadory projektu během Tréninků s olympioniky.

− Školy zapojené do OVOV mají možnost setkat se s olympioniky v rámci krajských kol a především

republikového finále, ale i dalších akcí.

− V průběhu celého ročníku proběhnou soutěže se sportovními svazy o lákavé sportovní vybavení pro školy.

Podrobnější informace jsou dostupné na:

http://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj