„ŠANCE“ – Středisko výchovné péče M. Krumlov

SVP M. Krumlov informuje o zřízení nového školského zařízení „ŠANCE“, které bezplatně poskytuje dětem, dospívajícím, rodičům a učitelům svoje služby v oblastech poruch chování, vztahů v rodině, problémy ve škole, krizové situace apod. Předpokládané zahájení činnosti leden 2015. Více informací najdete na:  http://svp-mk-zn.webnode.cz/