Rozvíjíme polytechnické myšlení

IMG_7603Jak v dětech probudit zájem o techniku, programování a konstruování? Jednoduše. A přitom nebudou vědět, že se učí! To je kouzlo legorobotiky.

Stavebnice LEGO WeDo 2.0, které máme k dispozici ve škole, jsou výborné pro počáteční zkoumání. Tyto stavebnice využívá již od začátku školního roku paní učitelka Novotná ve svém kroužku. My jsme si sady stavebnic půjčili do výuky pracovních činností (kluci, 6. ročník). Děti se naučí zábavnou formou konstruovat (nejdříve podle návodů, poté podle sebe) a programovat (jednoduchá algoritmizace). Posuďte sami, co se jim podařilo během dvou vyučovacích hodin zkonstruovat!

Fotogalerie.

Ing. Veronika Adámková