Robotel Home Work

Vážení rodiče a žáci,

naše škola se zapojila do dalšího projektu, který je financován z programu „Vzdělání pro konkurenceschopnost“ a jeho cílem je podpora výuky cizích jazyků. Žáci v rámci tohoto projektu pracují ve škole a prostřednictvím odkazů na těchto webových stránkách mají možnost využít bezplatně přístup do systému pod názvem „Robotel Home Work“, který má rozvíjet řečové dovednoti a schopnost používat cizí jazyk (angličtinu) v praxi. Je to také způsob studia, který by měl žákům zábavnou formou poskytnout širší slovní zásobu a jinou formu práce v rámci domácí přípravy. Nyní máte tedy možnost dále se vzdělávat v pohodlí svého pokoje a domova. Apelujeme také na rodiče, aby své děti motivovali k další práci, bez které se žádné studium neobejde.

Přejeme hodně úspěchů a dobrou zábavu!

Vyučující anglického jazyka

Přístup pro studenta

Přístup pro učitele