První pomoc na naší škole

 

img_2605Dne 25. 10. 2016 proběhlo interaktivní školení První pomoci pro žáky pátého a osmého ročníku pod záštitou Oblastního spolku Českého červeného kříže Brno.

Jednalo se o tříhodinový program (hodina teorie a dvě hodiny praktických ukázek a nácviků).

Žáci se v teoretické části seznámili se základními složkami integrovaného záchranného systému, linkami tísňového volání a telefonováním na tyto linky; s první pomocí při zlomeninách, krvácení a při zástavě dechu i krevního oběhu.

V praktické části ošetřovali žilní krvácení, vyzkoušeli si masáž srdce na resuscitační figuríně, transport raněného a nacvičovali si situaci při dopravní nehodě.

Mgr. Radka Holcrová