První opékání špekáčků!

Setkání Rubikonu (projekt „Pokud pomoci můžeme, tak pomoci musíme“) v SVČ Miroslav 10. dubna 2015.
Tvořili jsme z keramiky, hráli jsme přehazovanou přes síť – venku!