„PROTOTÝPCI“ porostou i v Miroslavi

Podnikavost je schopnost vidět příležitosti a umět je využívat. Podnikavý člověk je aktivní v pracovním i v osobním životě, je odhodlaný řešit problémy, stanovit si vlastní cíle, umí nacházet řešení a neztrácí odvahu.

Prototýpci - Home | Facebook

Podnikavost a kreativita jsou jedněmi z nejdůležitějších kompetencí, které děti budou do života potřebovat.
Právě v mladším školním věku dochází u dětí k největšímu poklesu úrovně divergentního myšlení, které je nezbytnou podmínkou kreativity.

Komplexní vzdělávací program PROTOTÝPCI ROSTOU VE ŠKOLE je zaměřený na rozvoj kompetencí k podnikavosti. Atraktivní materiály jako jsou pracovní listy, rozvojové hry nebo kvízy jsou vytvořeny tak, aby byly využitelné pro všechny děti bez rozdílu věku nebo dovedností. Nehodnotící přístup, hravost a zároveň nutnost hlubšího průniku do jednotlivých témat děti baví a aktivizuje.
Časově nenáročné aktivity rozvíjející divergentní myšlení je možné a vhodné do výuky zařazovat denně, zatímco pracovní listy navazující na ucelené metodiky, poskytnou smysluplnou náplň projektových bloků.

PROTOTÝPCI

Pomocí jednoduchých aktivit, které pedagogy nezatíží, rozvíjíme u dětí:
schopnost odhalit svoje silné stránky a posouvat své limity
najít motivaci k učení a propojovat znalosti ze školy s realitou
prohlubovat růstové myšlení (growth mindset)
schopnost dívat se kolem sebe a snažit se pochopit, jak věci fungují
vnímat příležitosti, výzvy a problémy kolem sebe
chtít a umět měnit věci, které jim nevyhovují
přicházet na neotřelá a kreativní řešení
mít potěšení z tvoření
zvládnout frustraci a překonávat překážky
umět komunikovat a spolupracovat
získávat, vybírat si a ověřovat informace
umět klást správné otázky
vyrovnávat se se změnami
realizovat projekty na základě svého vlastního nápadu

Aby bylo možné zajistit zařazení podnikavých témat do škol i během rotační nebo distanční výuky, je mnoho materiálů připravených pro on-line použití v prostředí Jamboard.

Nad rámec uvedeného, jsou pedagogové vítáni na webinářích, na kterých mají možnost proniknout hlouběji do tématu. Tato on-line školení probíhají v průběhu celého školního roku a mohou se do nich přihlásit všichni pedagogové zapojených škol.

Rozvoj podnikavosti by neměl být odpovědností pouze školních zařízeních, proto je i pro rodiče dětí připravena spousta volně dostupných informací na blogu Prototýpků nebo ucelená nabídka webinářů.

Budeme velmi rádi, když se k nám připojíte a už teď se těšíme na spolupráci. Věříme, že i Vás „Prototýpci“ naplno pohltí a nebudete litovat.

Mgr. Jana Pavlů