Prosba o vyplnění dotazníku pro absolvenstskou práci

Věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku pro absolventskou práci 9. ročníku  našeho žáka Pavla Baluska. Odpovědi budou anonymní. Vyplnění mu velice pomůže pro analýzu výsledků do jeho  práce o  průzkumu veřejného mínění. Výsledky budou zveřejněny v červnu. Práci může vyplňovat kdokoliv, čím více lidí se bude podílet, tím lépe. Můžete uveřejnit i mezi svými známými.

http://www.survio.com/survey/d/T0O9M3F7T6W8Y6G7R

Děkujeme