Projektové vyučování v 5. A

projekt 2V průběhu celého listopadu a ještě na počátku prosince žáky 5. A třídy provázela v zeměpisné části vlastivědného učiva projektová metoda. Úkolem žáků bylo ve skupinách získat z rozmanitých zdrojů informace o zvoleném sousedním státu České republiky, vytvořit plakát mapující získané informace a posléze nabyté vědomosti předat svým spolužákům. Tento netradiční způsob výuky žáci mile uvítali a s daným problémem si velmi dobře poradili. Posuďte sami!

Mgr. Vladimíra Hrušková