Přírodovědná exkurze do ZOO Lešná – 7. a 8. ročník