Pomoc pro Šarlotku, žákyni 2.A (aneb dobré věci se dějí)

Když jsem v loňském roce vítala nové prvňáčky ve třídě, byla mezi nimi i Šarlotka, které bylo až ve 4 letech diagnostikováno sluchové postižení (slyší pouze jedním ouškem na 30% ). Se začleněním takto sluchově postiženého dítěte jsem zatím u nás na škole neměla zkušenosti, proto jsem pátrala po informacích, jak si s tímto úkolem poradit a našla jsem projekt Pomoc pro ŠarlotkuZážitkem k porozumění, jehož cílem je podpora vzdělávání žáků se sluchovým postižením (SP) v běžných školách. O tomto projektu, kterého se s naší třídou již rok účastníme jsem psala  v minulých číslech MZ. Na putovní výstavě o sluchu, kterou jsme v loňském roce s naší třídou v Brně navštívili, jsem se seznámila s hlavní metodičkou projektu paní Marínou Štibrányi, která mi nabídla odbornou pomoc. Hlavním tématem byl vždy přístup učitele, který je základním předpokladem úspěšného zapojení žáka se sluchovým postižením. Tito žáci jsou nadaní úplně stejně, jako ostatní děti. Jediné, v čem mají zhoršené podmínky, je porozumění. Učitel by měl tedy být dostatečně empatický, zajímat se o to, v jakých aktivitách tento konkrétní žák problémymá a v jakých se cítí dobře. Proto jsem se zapojila do projektu Zážitkem k porozumění a stala se tak součástí skupiny pedagogů napříč ČR, kteří testují nové metody ve výuce SP v běžných třídách 1. stupně ZŠ a podílejí se tak na vytvoření nové metodické publikace. Ředitelka tohoto projektu paní Mgr. Leona Pejcharová z Prahy mi pak také nabídla pomoc s kompenzačními pomůckami a zajistila Šarlotce do třídy přenosné bezdrátové zařízení, které dává osobě se sluchovou ztrátou možnost lépe slyšet a porozumět řeči, když se ocitne v hlučném prostředí. Dokáže totiž přivést zvuk přímo do sluchadla – žák je tak méně rušen hluky, šumy a komunikací ve třídě. Část zařízení si připíná žák ke své kompenzační pomůcce, druhou část nosí u sebe učitel. Toto zařízení stojí nemalé finanční prostředky v řádech desetitisíců a jsem nesmírně ráda, že nám tato pomoc díky projektu Zážitkem k porozumění byla poskytnuta a zařízení budeme moci ve škole využívat. Šarlotka také potřebuje k tomuto systému nové a lepší sluchadlo, takové sluchadlo ovšem organizace pro SP finančně hradit nemohou, to hradí dítěti rodiče, ovšem tak velkou částku rodina Šarlotky nemá. Opět nám pomohla paní Pejcharová a dokázala příběh Šarlotky dostat do médií a do charitativní sbírky Pomozte dětem, která spolupracuje s projektem Čteme pro kuře. Můžete tak přispět Šarlotce na sluchadlo, které ji zlepší život a bude více rozumět spolužákům. Tato pomoc je úžasná v tom, že děti pomáhají dětem tím, že čtou. Když se zaregistrují na www.ctenipomaha.cz, přečtou některou knihu ze seznamu a vyplní kvíz o knize, tak „vykouzlí“ 50 Kč pro neziskovku. Letos tedy i pro naši spolužačku Šarlotku Brackovou, žákyni 2.A třídy. Čas na čtení a vyplnění kvízu je do 3. ledna 2021. Ještě jednou moc děkuji všem výše jmenovaným a vězte, že dobré věci se dějí a obdarovávat můžeme nejen o Vánocích.

tř. učitelka Šarlotky Mgr. Jana Benešová

Pomoc pro Šarlotku 2