Pochvala pro aktivní pomocníky

Rádi bychom, alespoň touto cestou, poděkovali všem, kteří se v měsíci březnu a dubnu zapojili do úklidu svého nejbližšího okolí v našem krásném městě. Nepořádku, který se objevil po dlouhých zimních měsících, bylo všude dost. Uklízelo se v celé republice v rámci akce „Ukliďme svět“, která se zaměřuje na likvidaci odpadů a nelegálních skládek v přírodě i ve městech.IMG_20210422_100915 Kampaň v Česku koordinuje od roku 1993 Český svaz ochránců přírody (ČSOP), je součástí globální akce Clean Up the World. Do kampaně se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. V letech 2017 až 2020 se konala společně s kampaní Ukliďme Česko. Od letoška pokračuje opět samostatně a dobrovolníci si mohou vybrat libovolný den, kdy se do úklidu pustí a kterou část dané lokality si vyberou. Asi už nás ani nepřekvapí, co všechno v přírodě najdeme. Nicméně my to chápeme hlavně jako osvětovou akci, které se účastní i děti. A tím pádem si osvojí ohleduplnější přístup k životnímu prostředí. Dříve jsme to dělali v jeden den a na závěr jsme se společně setkali při opékání špekáčků. Ale to bohužel teď, v době různých vládních nařízení, nejde, proto si každý mohl vybrat svůj termín a vyrazit, kdy se mu to zrovna hodilo. Někteří žáci naší školy se do akce zapojili také v rámci „Dne Země“, který se od počátku 70. let koná 22. dubna. Původně souvisel s protesty proti negativním dopadům průmyslového rozvoje na životní prostředí. Později se akce rozšířila do dalších zemí. Každoročně se k němu podle pořadatelské organizace EARTHDAY.ORG připojuje téměř 200 států světa a více než miliarda lidí, s nimiž se určitě shodneme na tom, že pořádek dělá zase pořádek. Pokud lidé uvidí, že se nikde neválí odpadky, také je tolik nebudou vyhazovat tam, kam nepatří. A v tom je největší přínos akce. Proto velká pochvala pro ty, kteří se i letos do úklidu pustili s námi. Děkujeme!

Mgr. Jana Pavlů

Fotogalerie