Okrskové kolo recitační soutěže 5.2.2015

Okrskové kolo recitační soutěže 5.2.2015

Ve čtvrtek 5. února 2015 se uskutečnil již 3. ročník okrskového kola recitační soutěže. Celkem 20 recitátorů z I. stupně ZŠ z Hostěradic, Jiřic, Miroslavi a z Olbramovic soutěžilo    o cenné diplomy. Porota ve složení: Jakub Popela, Miluše Hrbová, Jana Schubertová a Kristýna Klejdusová měla opravdu těžké rozhodování.
A jak to nakonec všechno dopadlo?

I. kategorie (žáci 1. tříd)

1. místo:  Robin Lipovský  ZŠ Miroslav

2. místo:  Naďa Benešová   ZŠ Miroslav

3. místo:  Ondřej Kubík, Sabina Balážová   ZŠ  Miroslav

II. kategorie (žáci 2. a 3. tříd)

1. místo:  Natálie Jelínková  ZŠ Miroslav

2. místo:  Vojtěch Bartoněk  ZŠ Miroslav

3. místo:  Klára Rybarová     ZŠ Miroslav

Čestné uznání: Roman Krištof (ZŠ Miroslav), Ondřej Vaculík (ZŠ Olbramovice), Roman Schauer (ZŠ Hostěradice)

III. kategorie (žáci 4. a 5. tříd)

1. místo:  Zuzana Vodáková  ZŠ Miroslav

2. místo:  Lukáš Pavlíček       ZŠ Jiřice

3. místo:  Vilém Bednařík      ZŠ Miroslav

Čestné uznání: Barbora Dostálová a Nikola Sladká (ZŠ Miroslav)

Všechny soutěžící čekalo zasloužené občerstvení a všichni recitátoři si odnášeli domů pamětní list a knižní odměnu. Za zdařilou akci patří poděkování porotě a paní učitelkám z I. stupně, které recitační soutěž připravily a o všechny se vzorně staraly.

Mgr. Olga Široká