Odměna pro koledníky Tříkrálové sbírky

20180123_10081320180123_095342