Ocenění žáků na radnici

V úterý 20.6.2017 byli  jako každoročně přijati a oceněni vybraní žáci jednotlivých tříd starostou města Ing. Augustinem Formanem a místostarostou  Romanem Volfem na Městském úřadě v  Miroslavi.

Žáky vybírají třídní učitelé na základě různých hledisek, např. za vynikající  prospěch a plnění školních   povinností, za příkladný postoj ke vzdělávání, za vzorné chování, za reprezentaci školy ve sportovních, recitačních, pěveckých, výtvarných či vědomostních soutěžích (matematické, přírodovědné, biologické, zeměpisné, dějepisné), v dyslektické olympiádě, orientačním běhu, plavání, za péči o třídní knihu, stmelování kolektivu, za aktivní práci ve školním parlamentu, pro webové stránky a facebook školy apod.

Gratulujeme!

Mgr.Jana Kadlecová