Ocenění ve výtvarné soutěži

Děti ze speciální třídy 1. P  úspěšně reprezentovaly školu ve 2. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami škol Jihomoravského kOLYMPUS DIGITAL CAMERAraje a partnerských škol města Stuttgart „Malujeme bez hranic“. Ve velké konkurenci získala ocenění za 4. místo naše žákyně Alžbětka Papežová.  Cenu si převzala se svými rodiči a třídní učitelkou v Mahenově divadle v Brně. Gratulujeme!

Mgr. M. Růžičková